Teamcoaching & Teambuilding

Ieder coachingstraject van Marts Coaching is altijd maatwerk.

Vertrouwen, respect, prikkelende confrontaties, humor, integriteit en openheid zijn voor mij belangrijke uitgangspunten voor coaching. 

Er kunnen veel vragen en onderwerpen zijn waar je als team mee aan de slag wilt. Je weet echter nog niet de prioriteiten te stellen, de onderwerpen goed te verwoorden, om te gaan met – schijnbare – verschillende belangen, motieven en drijfveren. Je kunt dan goed gebruik maken van een externe deskundige, die met een open vizier, vertrouwd en veilig met het team en de verschillende teamleden in gesprek gaat. Samen met het team worden aandachtspunten geformuleerd, kenmerkende eigenschappen geformuleerd, prioriteiten en kaders gesteld en een plan van aanpak geformuleerd. Belangstellend?

Werkwijze

Wanneer er een vraag komt om teamcoaching te verrichten, dan komt dit verzoek veelal terecht bij mij via de werkgever. De vraag echter kan voortkomen uit een wens van het team en/of van die werkgever. Hierover vindt de eerste afstemming en vraagstelling plaats met de werkgever en het team. In overleg met belanghebbenden worden vragen, aandachtspunten, (resultaat)verwachtingen en proces met elkaar afgesproken.

Om een goed beeld te krijgen van wat er binnen een team speelt en om snel tot de kern te komen, start ik altijd eerst met individuele gesprekken. In de teambijeenkomst, die plaats gaat vinden na de individuele gesprekken, bespreek en onderzoek ik met het team de onderwerpen die naar voren zijn gekomen. Voor het werken met het team ga ik onder meer uit van de kenmerken van ontwikkeling van een professionele leergemeenschap en professionele cultuur.

Benieuwd naar wat ik voor je kan betekenen?