Persoonlijke ontwikkeling

Werkwijze en algemene informatie

Het eerste contact

Top, je hebt je eerste stappen gezet op zoek naar een coach. Hierna volgt dat je contact op gaat nemen. Dit is vaak een spannend moment. Je kunt het makkelijk doen door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op. In het eerste telefonische contact bepalen we of we een eerste, vrijblijvende en kostenvrije, afspraak maken.

De kennismaking

Deze eerste kennismaking vindt plaats op de praktijk bij mij van Marts Coaching in Barchem.
Hierin kun je al je vragen stellen over coaching. Samen zetten we je vragen en aandachtspunten op een rij. Ik kan je aangeven waar coaching uit kan bestaan, dat het maatwerk is en wat het kan opleveren. Daarna bepaal je zelf de voortgang. Een kennismakingsgesprek is gratis. Belangrijk is namelijk dat er wederzijds een goed gevoel en vertrouwen is om samen te kunnen werken.

Wanneer zet je coaching in?

Soms is er een periode in je leven waarin er een onverwachte of ongewilde verandering is. Een periode waarin je prestaties op privé-, werk- of sportgebied niet overeenkomen met je mogelijkheden en/of verwachtingen. Kortom, je zit even niet lekker in je vel. Je beseft dat je het “anders wilt”. Samen met jou kijk ik naar onbewuste oorzaken van situaties. Van onszelf zien we alleen het ”topje van de ijsberg”. Door op een andere manier te kijken dan je gewoonlijk doet, kun je nieuwe gedachten, motieven, overtuigingen en dus gewoonten ontwikkelen, die tot ander – mogelijk beter – handelen en resultaten leiden Er kan, afhankelijk van je vraag, bijvoorbeeld worden gewerkt aan:

 • Verbeteren van je relaties, zowel met collega’s, leidinggevenden als met je partner
 • Het vinden van de juiste baan of zinvolle, plezierige tijdsbesteding
 • Met ontspanning en plezier functioneren in je huidige baan
 • Zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfacceptatie
 • (Her)ontdekken van doelen, talenten en competenties
 • Hanteren van stress
 • Timemanagement
 • Afzien van niet-effectieve gewoonten, gedachten en gedrag
 • Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
 • Trainen van sociale vaardigheden, assertiviteit (zoals leren Nee zeggen)
 • Een andere kijk op het omgaan met tieners (jouw kinderen?)

Waar voel jij je in je element?

Tijdens de coaching sessies stel je vragen, zoals: Hoe gaat het nou echt met me? Wat wil ik anders hebben? Wat kan ik veranderen? Hoe pak ik dat aan?

Je zet je eigen gedachten, wensen en gevoelens op een positieve manier op de voorgrond. Je maakt dit voor jezelf inzichtelijk, maakt een plan en doorgrond jezelf, m.b.v. mijn ondersteuning om te bereiken wat je wilt.

Wat kun je verwachten?

Ieder coachingstraject is altijd maatwerk.

Vertrouwen, respect, prikkelende confrontaties, humor, integriteit en openheid zijn voor mij belangrijke uitgangspunten voor coaching.

De manier waarop wij samen aan de slag gaan bespreken we tijdens het kennismakings-, tevens intake gesprek. Dit eerste gesprek is een vrijblijvend gesprek om te ervaren of er een ‘klik’ is in vertrouwen in persoon en handelen om tot een goede samenwerking te komen. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 interactieve bijeenkomsten, die we per keer inplannen, zodat er voldoende ruimte is om te oefenen in de praktijk.

Afhankelijk van de coachvraag, jij als persoon en je omgeving maak ik gebruik van diverse methodieken en instrumenten, altijd met het vooraf gestelde coachdoel, het gewenste resultaat en jou als mens voor ogen.

“Anyone who has never made a mistake,
has never tried anything new.”

Albert Einstein

Wat zijn de mogelijkheden

Zoals hierboven al geschetst zijn er diverse methodieken en instrumenten, in combinatie, in te zetten. Ik richt me hierbij op zowel jeugd als volwassenen.

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Voor erkende jeugdhulpverlening is het in Nederland verplicht om aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Na toetsing is er plaats in het kwaliteitsregister. Marts Coaching voldoet aan die voorwaarden waardoor er ook met jongeren tot 18 jaar gewerkt mag worden.

Master Practitioner Neuro Linguïstisch Programmeren

We analyseren jouw kenmerkende eigenschappen. We bepalen je onderliggende motieven en drijfveren voor je handelen en gedragingen. Aan de hand hiervan maken we een plan om tot positieve ontwikkeling en ontplooiing te komen. Kortom, je leert eerst jezelf nog beter kennen om daarna positieve en toekomstgerichte besluiten te nemen en gerichte activiteiten. Als Master Practitioner in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) gebruik ik veel technieken om hiermee tot verandering met als doel verbetering te komen.

ReAttach

ReAttach is een vrij nieuwe behandelmethodiek voor kinderen en volwassenen met psychische klachten. Deze therapie is ontwikkeld door Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus en de successen zijn reeds gepubliceerd in de Clinical Neuropsychiatry Journal in Amerika in juni 2015. ReAttach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. Door een ReAttach-behandeling word je alsnog in staat gesteld de eerder onvoldoende opgeslagen informatie op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht en verdwijnen de klachten.

Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen worden gemeten en teruggekoppeld naar zowel mij als therapeut als naar jou als cliënt. Dit gebeurt door middel van het meten van deze signalen als hartslag, ademhaling, huidgeleiding, spierspanning en temperatuur van je lichaam.
De combinatie van metingen met behulp van sensoren gekoppeld aan je lichaam en de computer geeft een goed voorbeeld van uw interne spanningsniveau van het lichaam.
Je leert weer te luisteren naar je lichaam en bovenstaande lichaamssignalen en deze weer serieus te nemen.
Door inzicht in de factoren die stress veroorzaken of in stand houden te krijgen en het volgen van biofeedbacktherapie leer je invloed uit te oefenen op je gezondheid en ben je beter in staat klachten te herkennen en aan te pakken.

Hypnotherapie

Hypnose is een bewustzijnstoestand waarbij je zeer ontspannen bent en tegelijkertijd je volledig concentreert. Hypnotherapie is het gebruik van deze trance door een hypnotherapeut om te komen tot verandering van gevoel, gedrag of gedachten die je in de weg zitten. In trance leert je brein extreem goed en kun je in korte tijd tot positieve veranderingen komen zodat klachten verdwijnen.

Nog even dit: Hypnotherapie heeft niets te maken met showhypnose. Je bent je volledig bewust van het proces en er gebeurt niets tegen je eigen wil. Het doel is om fysieke of mentale klachten te verminderen en zelfs helemaal kwijt te raken. Kortom het is heel prettig en vertrouwd.

Lees meer: 
Hypnotherapie aanpak klachten en toepassingsgebieden
Geschiedenis en werking van hypnose

Cogmed Werkgeheugentraining

Wanneer je merkt dat je minder goed kunt onthouden en/of minder kunt focussen dan kun je je werkgeheugen bewust gaan trainen. De oorzaken kunnen bijvoorbeeld van klinische aard zijn na een periode van ziek zijn. Ook zijn bijvoorbeeld bij ADHD goede resultaten te behalen.

Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel het werkgeheugen te verbeteren. Het werkgeheugen is een systeem dat informatie kort opslaat en bewerkt. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen bij het onthouden van instructies, oplossen van problemen, het vasthouden van de concentratie en je niet laten afleiden. Bij 80% van de deelnemers leidt deze training tot een aanzienlijke verbetering van de concentratie.

Weten welke coachingsmogelijkheid het beste bij jou past? Laat een bericht achter!