Marts Academy

Scholingskalender

Scholingskalender

Welkom op de scholingskalender van 2022.

Hieronder vind je het opleidings- en cursusaanbod.

Aanmelding voor ReAttach  vindt plaats bij de ReAttach Academy. De genoemde opleidingen worden verzorgd door Marts Academy.

Aanmelding voor de andere cursussen vindt rechtstreeks plaats bij Marts Academy.
Wij verwelkomen je graag. 

Waarom Marts Academy?

De Marts Academy levert graag een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van mensen, teams en organisaties ten behoeve van persoonlijke ontplooiing. Op weg naar geluk en succes.   

Al onze cursussen worden op HBO niveau gegeven.

De inhoud van Marts Academy:

– REATTACH BASISOPLEIDING (SKJ geaccrediteerd)
– REATTACH VERDIEPINGSMODULDE PERFORMANCE
– STRESSSYSTEEM EN HERSTEL
– NEURO LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN (NLP)
– DIRECTE HYPNOSE EN HYPNOTHERAPIE
– BURN-OUT? OP WEG NAAR HERSTEL!

 

 

6,7 en 8 september

3-daagse ReAttach Basisopleiding (Kinder)coaches (SKJ) – Onderwijs

3 daagse basisopleiding tot geregistreerd ReAttach-therapeut.

ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het activeren van optimale ontwikkeling. De interventie wordt systemisch toegepast.

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de theoretische achtergrond en de praktische vaardigheden die nodig zijn om de ReAttach interventie te kunnen toepassen.
Interesse? Lees meer!

Marts Coaching, Ruurlo

9 september

ReAttach verdiepingsmodule Performance

Een theoretische en praktische verdieping in de toepassing van ReAttach ter verbetering van functioneren en presteren.

Deze verdiepingsmodule is samengesteld voor ReAttach therapeuten die zichzelf of anderen willen leren excelleren. Het ReAttach protocol voor Performance krijgt vorm door specifieke accenten voor drijfveren, vaardigheden, motivatie, doelen, motivatie, en presteren aan te brengen.
Er wordt gekeken naar welbevinden en hoe deze kan worden bewerkstelligd bij en door prestatieverbetering. Dit kan zijn in persoonlijk leven en relaties, werk, sport. Daarbij is er aandacht voor peakperformance en mastery op de verschillende deelgebieden.
Interesse? Lees meer!

Marts Coaching, Ruurlo

Stresssysteem en herstel

Een eerste aanzet voor zowel een theoretische als praktische verdieping in de werking van het stresssysteem, wat zorgt voor overbelasting, wat is burn-out en tips/handvatten voor herstel.

Doel van deze cursus is om zowel een theoretische als praktische verdieping te geven in de werking van het stresssysteem, wat zorgt voor overbelasting, wat is eigenlijk een burn-out en welke tips/handvatten zijn er voor herstel, waardoor er op een meer adequate manier preventief en curatief gehandeld kan worden in een organisatie, maar ook op individueel vlak.

Interesse? Lees meer!

Marts Coaching, Ruurlo

Directe hypnose en hypnotherapie

Een theoretische en praktische verdieping in de toepassing van directe hypnose ter verbetering van functioneren en presteren.

Doel van deze cursus is deelnemers bekend maken met de gangbare theorieën over hypnose en waarvoor hypnose inzetbaar is. Het praktische doel van de cursus is om vaardigheden aan te leren waarmee de cursist in staat is om een hypnotisch proces technisch uit te voeren. De cursist leert enkele basis inductie-, verdiepings- en deductie-technieken en moet daarbij in staat zijn om voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren. Daarnaast is er aandacht voor prestatieverbetering en piekperformance.

Interesse? Lees meer!

Marts Coaching, Ruurlo

Burn-out? weer op weg!

Heb je te maken met een Burn-out? Je ontvangt praktische tips en adviezen. Je leert  jezelf beter kennen en leert anticiperen.

Marts Coaching, Ruurlo

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Een eerste aanzet voor zowel een theoretische als praktische kennismaking met NLP.

doel van deze cursus is om zowel een eerste theoretische als praktische kennismaking te geven in neuro linguïstisch programmeren (NLP). Wat is het NLP-communicatiepatroon? Hoe stel je doelen en herkader je? Wat is een goede rapport? Hoe geef je goede feedback en wat zijn modaliteiten? Wat is ‘chunken’ of ‘visual squash’? Vertaling naar de praktijk.

Marts Coaching, Ruurlo

Directe hypnose en hypnoherapie

Een theoretische en praktische verdieping in de toepassing van directe hypnose ter verbetering van functioneren en presteren.

Doel van deze cursus is deelnemers bekend maken met de gangbare theorieën over hypnose en waarvoor hypnose inzetbaar is. Het praktische doel van de cursus is om vaardigheden aan te leren waarmee de cursist in staat is om een hypnotisch proces technisch uit te voeren. De cursist leert enkele basis inductie-, verdiepings- en deductie-technieken en moet daarbij in staat zijn om voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren. Daarnaast is er aandacht voor prestatieverbetering en piekperformance.

Interesse? Lees meer en/of meld je aan!

Marts Coaching, Ruurlo

Kortom, met de Marts Academy:

Werk je op een professionele wijze in een vertrouwde omgeving aan je persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing en die van anderen!

Informatie opvragen kan via de mail of met behulp van het CONTACTFORMULIER.

Privacyverklaring

Kwaliteitsbewaking

Zie ook de Algemene voorwaarden en Klachtenregeling op de Homepage.

Marts Academy