ReAttach Performance

ReAttach Performance

Een theoretische en praktische verdieping in de toepassing van ReAttach ter verbetering van functioneren en presteren.

Het is 1 van de verdiepingsmodules van de ReAttach Academy die gevolgd kan worden nadat de basisopleiding succesvol is afgerond.

Docenten: Martin Stempher, MSEN / Master ReAttach therapeut
Brian Stempher, gezondheidspsycholoog, sportpsycholoog en arbeid & organisatiepsycholoog (waarbij extra aandacht voor coaching, creativiteit en talentontwikkeling) 

Doel van deze cursus:

Deze verdiepingsmodule is samengesteld voor ReAttach therapeuten die zichzelf of anderen willen leren excelleren. Het ReAttach protocol voor Performance krijgt vorm door specifieke accenten voor drijfveren, vaardigheden, motivatie, doelen, motivatie, en presteren aan te brengen.
Er wordt gekeken naar welbevinden en hoe deze kan worden bewerkstelligd bij en door prestatieverbetering. Dit kan zijn in persoonlijk leven en relaties, werk, sport. Daarbij is er aandacht voor peakperformance  en  mastery op de verschillende deelgebieden.

Opzet van de cursus:

In deze vooral praktische cursus wordt gebruik gemaakt van meerdere werkvormen met een combinatie van theorie en praktijk. De theorie zal in plenaire inleidingen gepresenteerd worden. De praktijk bestaat uit demonstraties van de besproken methoden en technieken, waarna de deelnemers in kleine groepjes zelf oefenen met de gepresenteerde interventies.

Tijdinvestering:

De dag wordt opgesplitst in 2 delen van 3 uur (10 tot 13 uur incl. ochtendpauze) en 14 tot 17 uur incl. middagpauze), waardoor de tijdsinvestering bestaat uit 6 contacturen en + 2 uur voor de theorie (totaal 8 uur). Zie scholingskalender voor data.

Verzorging:

Deelnemers ontvangen een map met de presentatie en zowel theoretische als praktische informatie. Er wordt voor koffie/thee en een lunch gezorgd (13 tot 14 uur).

Kosten:

€375,- inclusief materiaal, lunch en certificaat (zie Algemene Voorwaarden voor korting bij groepsdeelname). Maximale groepsgrootte is 12.

Doelgroep:

ReAttach therapeuten

Over de docenten:

Martin is opgeleid in het midden en hoger management en sinds 1996 werkzaam geweest in het onderwijs, eerst als leerkracht en de laatste 15 jaar als directeur van een basisschool. In zijn functie als directeur heeft hij veel ervaring en deskundigheid opgedaan in het coachen en begeleiden van mensen binnen het onderwijs. Ook heeft hij als voorzitter van Dalton Oost Nederland en visiteur van Daltonvereniging Nederland ervaring opgedaan in beleid- en visieontwikkeling. Ontwikkelingen in de onderwijswereld volgt hij op de voet, evenals ontwikkelingen binnen Coaching, Biofeedback, Cogmed, ReAttach, en (sport)hypnose. Martin heeft in zijn carrière in het bedrijfsleven en binnen het onderwijs teams aangestuurd en is ruim 20 jaar actief als trainer en/of coach binnen verschillende sporten. In zijn huidige praktijk bundelt hij zijn opgedane ervaringen en expertise tot een unieke werkwijze. Hij is Master ReAttach Therapeut, Internationaal Register Coach, Master Practitioner NLP, Master Special Educational Needs, Cogmed werkgeheugen coach, Internationaal Register Hypnotherapeut en Biofeedback-therapeut en werkt zowel met individuen en teams als organisaties. Daarnaast beschikt hij over een SKJ-registratie vanwege zijn werkzaamheden binnen de jeugd(gezondheids)zorg. Veelal doet hij dit laatste in samenwerking met Psychologenpraktijk Charoëla. Marts Coaching biedt altijd maatwerk, biedt alternatieven en is gericht op succeservaringen.

Brian is sinds oktober 2018  werkzaam binnen de praktijk als basispsycholoog NIP. Hij is opgeleid als gezondsheidspsycholoog binnen de positieve psychologie aan de Utwente. Daarnaast is hij afgestudeerd sportpsycholoog en arbeid & organisatiepsycholoog (waarbij extra aandacht voor coaching, creativiteit en talentontwikkeling) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2018 is hij Runningtherapeut en sinds 2019 ReAttach-therapeut (en ReAttach-specialist en opleider sinds 2020). Hij heeft zowel de BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek) als SKJ-registratie.

Programma ReAttach Performance:

09.30-10.00 uur       Ontvangst met koffie/thee
10.00-11.00 uur        Achtergrond van ReAttach: Wat is Performance?                                             Performance  en Mastery? Waarom Performance                                           werkt in en door ReAttach? Hoe dan?
11.00-11.10 uur          Pauze
11.10-11.30 uur          Wanneer kun je ReAttach in Performance                                                       inzetten?   Indicaties en contra-indicaties.                                                       Afbakening van de toepassing van ReAttach.
11.30-12.00 uur         Therapeutische vaardigheden die Performance in                                           ReAttach faciliteren. Contact tussen therapeut en                                           cliënt. Mindset.
12.00-12.20 uur         Oefenen.
12.20-13.00 uur         De opbouw het ReAttach Protocol en de inzet                                                voor verbetering van Performance in de                                                        verschillende onderdelen op een rij.
13.00-14.00 uur         Lunchpauze
14.00-14.40 uur         Drijfveren, motivatie, druk, coping, veerkracht,.
                              Procedureel en conceptueel denken.
15.15-15.30 uur         Terugkoppeling
15.30-16.30 uur         ReAttach: W.A.R.A. , Multi Sensory Processing / Mono                                     Sensory Processing & – Integration, voelen en cognitie,                                   waarneming.
16.30-17.00 uur         casuïstiek, discussie en vragen
17.00-17.30 uur         Afsluiting en drankje

Belangstelling

Met behulp van het contactformulier kan gemakkelijk contact worden gelegd. Natuurlijk mag dit ook per mail of met een telefoontje.  Spreek gerust een boodschap in mocht ik niet direct opnemen en ik bel zo snel mogelijk terug. Ook in alle andere gevallen reageer ik zo snel mogelijk.

Informatie?