Cogmed Werkgeheugentraining

2021 VERNIEUWD!

Cogmed Werkt!

Cogmed is de meest wetenschappelijk gevalideerde methode die het werkgeheugen en de aandacht verbetert.
Werkgeheugen is de sleutel tot de verwerkingscapaciteit van de
hersenen. Het is van vitaal belang voor concentratie, redeneren, leren en het weerstaan van afleiding.
(Bron: www.Cogmed.com)

Wat is Cogmed?

  • Werkgeheugen (WG) is het cognitieve vermogen om informatie te onthouden en te verwerken voor de uitvoering van opdrachten. WG is nauw gerelateerd aan je concentratievermogen.
  • Cogmed is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont, dat je werkgeheugen door middel van training kan worden verbeterd, en dat dit ook leidt tot betere concentratie tijdens je dagelijkse leven. Een beter werkgeheugen en betere concentratie leidt vaak tot betere prestaties qua werk, gedrag en andere positieve effecten.

Voor wie is Cogmed?

De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met
– Concentratieproblemen;
– ADD, ADHD;
– Burn-out;
–  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Het werkgeheugen is een systeem dat informatie kort opslaat en bewerkt. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen bij het onthouden van instructies, oplossen van problemen, het vasthouden van de concentratie en je niet laten afleiden. Bij 80% van de deelnemers leidt deze training tot een aanzienlijke verbetering. 

Hoe vindt het plaats?

Cogmed heeft een veelomvattend webbbased trainingsprogramma met een persoonlijke coach ontwikkeld. Kleuters en hele jonge kinderen trainen met Cogmed lighit. Hier is nog geel letter- en cijferkennis voor nodig. Oudere kinderen, jongeren en volwassenen trainen met het standaard trainingsprogramma waarin ook cijfers en letters voorkomen. Hier zijn ook nog variaties in aan te brengen door de coach. 

Elke trainingsdag begeleidt het programma de  gebruiker digitaal door verschillende oefeningen. Deze oefeningen zijn speciaal gemaakt op het trainen van zowel het visueel-ruimtelijke als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan aan de prestaties van de gebruiker. Het gehele proces wordt begeleid door mij als gekwalificeerde Cogmed Coach. Als Cogmed door een kind wordt gedaan, wordt van de ouders van een kind verwacht dat zij voor het kind de trainingshulp zijn tijdens de dagelijkse training. De training kan thuis m.b.v. een goede laptop of tablet en fatsoenlijke internetverbinding plaatsvinden.

Wekelijks is er een coachmoment met jou bij mij op de locatie  Hierin vindt dan de dagelijkse training plaats alsmede feedback op de training, het welbevinden en vooral de verwachte voortgang. De terugkoppeling vindt bij jonge kinderen plaats naar de trainingshulp en het kind. Het coachmoment kan ook online met Microsoft Teams plaatsvinden.

En wat levert het op?

Je kunt pieken op je werk of in je sport. Je kunt je beter concentreren. Je kunt beter gestructureerd te werk gaan. Je kunt beter het overzicht bewaren. Je leert belangrijke informatie beter onthouden. Je bent beter in staat om afleidingen te negeren.

Meer informatie: www.cogmed.com
Zelf uitproberen: ga naar Cogmed Training App 

Geïnteresseerd in cogmed werkgeheugentraining?