Neuro Linguïstisch Programmeren

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

Het antwoord hierop kan divers zijn. Wanneer je op internet kijkt zijn er veel verschillende manieren waarop het uitgelegd wordt. Het antwoord op deze vraag is wellicht het best te beoordelen vanuit historisch perspectief.

Waar komt het vandaan?

NLP werd in de jaren 70 bedacht aan de Universiteit van California. Hoogleraar linguïstiek John Grinder en student computerwetenschappen Richard Bandler onderzochten de processen van communicatie en verandering. Zij wilden antwoord krijgen op de vraag wat therapeuten als Virginia Satir, Fritz Perls en Milton H. Erickson zo bijzonder maakten. Daarom bestudeerden ze de technieken en de resultaten. Ze kwamen tot de conclusie dat het communicatieproces tussen mensen gebaseerd is op neuropsychologie, cybernetica en taal. Bovendien ontdekten ze dat dit proces bovendien positief te beïnvloeden is. Daarom gaven ze het de naam Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Aan het einde van de jaren 70, ontstonden de eerste NLP trainingen geleid door Richard Bandler en John Grinder. Als snel werden de eerste NLP Practitioners afgeleverd die op hun beurt weer eigen NLP opleidingen gingen geven. Enkele bekende namen zijn Tad James, Robert Dilts en Judith Delozier.

De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren:

 • Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
 • Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?

Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidden en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

NLP vandaag

NLP is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

1. Neuro
Het deel van het zenuwstelsel (het brein) dat ervaringen verwerkt zoals die worden geregistreerd door onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven).
2. Linguïstisch
Het gebruik van taal en andere niet-verbale communicatiesystemen waarmee we onze neurologische processen coderen, ordenen en betekenis geven.
3. Programmeren
Het vermogen om onze communicatie met onszelf en met anderen te achterhalen en te benutten om door ons gewenste, specifieke resultaten te bereiken.

Waarom NLP?

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek die veel toegevoegde waarde heeft in coaching, zowel voor de coach als voor de cliënt. Als coach en bij het begeleiden van mensen ben je op een bijzondere manier met communicatie bezig.

De coaching technieken gaan uit van een positieve psychologie en dragen bij aan gedragsveranderingen van de cliënt. De methodieken en interventies van NLP kunnen ook effectief in combinatie met andere therapeutische disciplines worden toegepast.

Reflectiemoment

We leven in een dynamische wereld vol mogelijkheden, intieme relaties, leuke banen, mooie reizen. Voor de meesten van ons is dat een prima leven. En toch kent iedereen op een bepaald moment in zijn leven het gevoel dat er iets mist. Je mist een bepaalde diepgang in je relatie(s) of ontwikkeling en je komt niet toe aan dat wat écht belangrijk voor je is.

Het is goed om af en toe even stil te staan bij je leven. Veel dingen die we doen en denken worden na verloop van tijd een “gewoonte”. We leven dan als het ware op de automatische piloot.

De manier waarop we communiceren met andere mensen wordt o.a. bepaald door onze overtuigingen, waarden en normen, culturele achtergrond, etc. NLP modellen en technieken helpen je om meer inzicht te krijgen in de manier waarop je dingen doet. Inzicht in die onbewuste patronen is vaak al voldoende om verandering op gang te brengen.

Als je blijft denken zoals je dacht, en blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg.

Kortom, met NLP….

 • kun je sneller conflicten oplossen
 • kun je betere interventies doen
 • kun je effectiever communiceren en samenwerken
 • krijg je betere relaties en dieper contact
 • kun je beter en sneller beïnvloeden
 • kun je mentale hindernissen adequaat oplossen
 • kun je succesvol veranderingen doorvoeren
 • kun je irritaties/weerstand aanpakken
 • kun je de ander beter begrijpen
 • kun je meer/betere informatie uit een gesprek halen
 • kun je beter je doelen halen (scherpere focus en beter prioriteit stellen)
 • kun je je sterke punten uitbouwen
 • kun je negatieve ervaringen uit het verleden opruimen
 • kun je een positieve stemming bij jezelf oproepen
 • kun je jezelf beter presenteren
 • heb je meer energie om die dingen te doen die je graag wilt doen
 • en ervaar je uiteindelijk meer rust

Weten of NLP voor jou kan werken?