Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJ

Alle jeugdprofessionals moeten voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Want als een jeugdprofessional bij je kind betrokken is, moet je erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening voldoet aan de eisen. (bron website SKJeugd)

Heb je hulp nodig?

Hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders wordt geregeld door de gemeente. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de interactieve Cliëntroutes Jeugdhulp.

BPSW

(Beroepsvereniging van professionals in sociaal en maatschappelijk werk, bron website BPSW)

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.

Wat betekent het in de praktijk?

Marts Coaching mag zich dus bezig houden met jeugd tot 18 jaar in het kader van coaching en begeleiding volgens bovenstaande richtlijnen en werkwijze via de toegangen van de gemeenten.

Marts Coaching heeft geen contracten met gemeenten en inzet van coaching kan plaatsvinden met bijvoorbeeld de inzet van een persoonsgebonden budget.
Marts Coaching betreft in principe geen vergoede zorg, echter een aantal zorgverzekeraars komen tegemoet in de kosten.

Vragen over SKJ?