Directe hypnose & hypnotherapie

 

Directe hypnose & hypnotherapie

Een theoretische en praktische verdieping in de toepassing van directe hypnose ter verbetering van functioneren en presteren.

Docent: Martin Stempher, MSen/ Master Coach NLP/ Registerhypnotherapeut

Doel van deze cursus:

Deelnemers bekend maken met de gangbare theorieën over hypnose en waarvoor hypnose inzetbaar is. Het praktische doel van de cursus is om vaardigheden aan te leren waarmee de cursist in staat is om een hypnotisch proces technisch uit te voeren. De cursist leert enkele basis inductie-, verdiepings- en deductie-technieken en moet daarbij in staat zijn om voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren. Daarnaast is er aandacht voor prestatieverbetering en piekperformance.

Opzet van de cursus:

In deze vooral praktische cursus wordt gebruik gemaakt van meerdere werkvormen met een combinatie van theorie en praktijk. De theorie zal in plenaire inleidingen gepresenteerd worden. De praktijk bestaat uit demonstraties van de besproken methoden en technieken, waarna de deelnemers in kleine groepjes zelf oefenen met de gepresenteerde interventies.

Tijdinvestering:

De dagen wordt opgesplitst in 2 delen van 3 uur (10 tot 13 uur incl. ochtendpauze) en 14 tot 17 uur incl. middagpauze), waardoor de tijdsinvestering bestaat uit 12 contacturen en + 4 uur voor de ‘take home’-toets (totaal 16 uur). Zie scholingskalender voor data.

Verzorging:

Deelnemers ontvangen een klapper met de presentatie en zowel theoretische als praktische informatie. Er wordt voor koffie/thee en een lunch gezorgd (13 tot 14 uur).

Kosten:

€595,- inclusief materiaal, lunch en certificaat (zie Algemene Voorwaarden voor korting bij groepsdeelname). Maximale groepsgrootte is 12.

Doelgroep:

(Sport)Coaches (MBO+/ HBO > niveau)

Over de docent:

Martin Stempher is opgeleid in het midden en hoger management en sinds 1996 werkzaam geweest in het onderwijs, eerst als leerkracht en de laatste 15 jaar als directeur van een basisschool. In zijn functie als directeur heeft hij veel ervaring en deskundigheid opgedaan in het coachen en begeleiden van mensen binnen het onderwijs. Ook heeft hij als voorzitter van Dalton Oost Nederland en visiteur van Daltonvereniging Nederland ervaring opgedaan in beleid- en visieontwikkeling. Ontwikkelingen in de onderwijswereld volgt hij op de voet, evenals ontwikkelingen binnen Coaching, Biofeedback, Cogmed, ReAttach, en (sport)hypnose. Martin heeft in zijn carrière in het bedrijfsleven en binnen het onderwijs teams aangestuurd en is ruim 20 jaar actief als trainer en/of coach binnen verschillende sporten. In zijn huidige praktijk bundelt hij zijn opgedane ervaringen en expertise tot een unieke werkwijze. Hij is Internationaal Register Coach, Master Practitioner NLP, Master Special Educational Needs, Cogmed werkgeheugen coach, Internationaal Register Hypnotherapeut en Biofeedback-therapeut en werkt zowel met individuen en teams als organisaties. Daarnaast beschikt hij over een SKJ-registratie vanwege zijn werkzaamheden binnen de jeugd(gezondheids)zorg. Veelal doet hij dit laatste in samenwerking met Psychologenpraktijk Charoëla. Marts Coaching biedt altijd maatwerk, biedt alternatieven en is gericht op succeservaringen.

Programma Dag 1 Directe hypnose en hypnotherapie:

09.30-10.00 uur        Ontvangst met koffie/thee

10.00-11.00 uur         Achtergronden van hypnose/ hypnotherapie:                                                  Wat is hypnose? Hoe werkt hypnose? Sinds                                                    wanneer bestaat hypnotherapie?

11.00-11.10 uur           Pauze

11.10-11.30 uur           Wanneer kun je hypnose toepassen? Indicaties en                                          contra-indicaties. Afbakening van de toepassing                                            van hypnotherapie.

11.30-12.00 uur          Therapeutische vaardigheden die hypnose                                                    faciliteren. Relatie tussen therapeut en cliënt.

12.00-12.20 uur          Therapeutisch taalgebruik.

12.20-13.00 uur          De opbouw van een sessie en de intake.

13.00-14.00 uur          Lunchpauze

14.00-14.40 uur          Ontspanning, diepe ademhaling & progressieve                                             ontspanning.

14.40-15.00 uur          Relaxatieoefening.

15.00-15.10 uur          Pauze

15.10-15.30 uur          Inductie (technieken)

15.30-16.30 uur          Oefening met inductietechnieken

16.30-17.00 uur          casuïstiek, discussie en vragen

17.00-17.30 uur          Afsluiting en drankje

 

Programma Dag 2 Directe hypnose en hypnotherapie:

09.30-10.00 uur        Ontvangst met koffie/thee

10.00-10.30 uur         Korte samenvatting dag 1 en introductie dag 2.

10.30-11.00 uur          De kracht van post hypnotische suggesties.

11.00-11.10 uur            Pauze

11.10-12.15 uur            Uitleg verdiepingstechnieken bij hypnose (incl.                                              prestatieverbetering).

12.15-13.00 uur          Oefening met verdiepingstechnieken.

13.00-14.00 uur          Lunchpauze

14.00-14.45 uur          Uitleg en oefening met deductietechnieken

14.45-15.00 uur          Pauze

15.00-16.00 uur          Zelfhypnose en oefening.

16.00-16.30 uur          Casuïstiek, discussie en vragen.

16.30-17.00 uur          Uitreiking aanwezigheidscertificaat, uitleg take                                               home toets en evaluatie.

17.00-17.30 uur          Afsluiting en drankje

Belangstelling

Met behulp van het CONTACTFORMULIER kan gemakkelijk contact worden gelegd. Natuurlijk mag dit ook per mail, onderaan de pagina, of met een telefoontje.  Spreek gerust een boodschap in mocht ik niet direct opnemen en ik bel zo snel mogelijk terug. Ook in alle andere gevallen reageer ik zo snel mogelijk.

Informatie of inschrijven?