Professionele Cultuurontwikkeling

Met als doel te groeien naar een lerende organisatie waar door bewuste persoonlijke ontwikkeling rollen vervult worden t.b.v. ontwikkeling en verbetering van de organisatie, in al zijn aspecten.

Leren leren staat hiermee centraal.

Om te komen tot vitalisering en gezonde organisatieontwikkeling onderzoeken we de structuur en cultuur met als doel goede zaken te behouden en zaken die aandacht nodig hebben te signaleren en te verbeteren.

 

ambtelijk politieke cultuur Professionele cultuur
Consensus bereiken bij iedereen Draagvlak creëren bij 80% van terzake deskundigen
Werken met besluitvormingsprocedures Werken met beslissers, niet iedereen praat mee
Notulen Actielijsten
Wandelgangenpraat Elkaar aanspreken op gedrag
Reageren op wat iemand is Reageren op wat iemand doet
Namens anderen praten Voor jezelf praten
Toeschouwer, achterover blijven, wel zeggen Speler, meedoen, voortouw nemen
Op zoek gaan naar de schuldige Leren van fouten door reflectie, zelf herstellen
Positionele hiërarchie Binnen en buitencirkel
Algemene afdelingsvergadering Er voor gaan
Er op terug komen Gericht op ontwikkeling
Gericht op bewaking en controle Niet alles hoeven weten
Zich snel gepasseerd voelen en indekken Risico en initiatief nemen
Argwaan t.o.v. de leiding als natuurlijke vijand Er vanuit gaan dat de leiding ook goed werk wil leveren
Uniformiteit in veranderingen Pluriformiteit in veranderingen
Besluiten nemen op grond van overtuigen Beslissen op grond van competenties
Overlegstructuur Werkstructuur
Camouflage Tansparantie
Leiding die sympathie ontwikkelt bij anderen Leiding die respect ontwikkelt bij anderen
Denken in problemen Denken in oplossingen
Veranderingsprocessen starten met document Veranderingsprocessen starten met ontwerp

Dit betekent automatisch ook dat er een verandering plaatsvindt van functionele sturing naar competentiesturing.

Functionele sturing -> Competentiesturing
Wat? -> Hoe?
Taken -> Rollen
Proces -> Resultaat
Directief -> Zelfsturend
Bevoegdheid -> Bekwaamheid
Opwaartse mobiliteit -> Zij- en opwaartse mobiliteit

“Klimaat’ & ‘Cultuur’
Even nog een kijk op de begrippen ‘klimaat’ en ‘cultuur’. In de praktijk willen de begrippen nog wel eens door elkaar lopen. Een professionele organisatie (een professional) is gericht op een goede cultuurontwikkeling.

 

Klimaat

Cultuur

  • Persoonlijke ontmoeting
  • Professionele ontmoeting
  • Gericht op een ‘goede sfeer’ 
  • Gericht op het verhogen van de professionaliteit
  • Elkaar aanspreken zien als ‘sfeer verpesten’
  • Elkaar aanspreken op professioneel gedrag
  • Vakmanschap professional wordt minder geprikkeld
  • Vakmanschap professional neemt toe
  • Re – actieve houding schoolleiding, bouwcoördinatoren, IBer(s) en leerkrachten. 
  • Pro – actieve houding van alle professionals

 

Meer weten over deze ontwikkelmodellen?